Giá vệ sinh bảo dưỡng máy lạnh

Ghi chú
Máy lạnh treo tường 1 – 1.5 HP
lần

200,000
Bao sạc gas
Máy lạnh treo tường 2 – 2.5 HP
lần

300,000
Bao sạc gas
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 3-4 HP
lần

400,000
Bao sạc gas
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 4-5 HP
lần

500,000
Bao sạc gas

Những trường hợp vệ sinh bao duong may lanh ở các vị trí khó cần đến thang dây, dàn dáo và thiết bị bảo hộ chúng tôi sẽ khảo sát báo giá riêng.

Giá vệ sinh bảo dưỡng máy lạnh