Dây chuyền chế biến thực phẩm

Trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều kỹ thuật, thiết bị chế biến thực phẩm truyền thống là quá lạc hậu để bắt kịp với tăng trưởng dân số toàn cầu hiện nay. Vấn đề phức tạp vấn đề không chỉ ở chỗ chúng ta cần phải tạo ra nhiều thức ăn hơn bao giờ hết, mà nhu cầu về chất lượng thực phẩm cũng cần phải tăng lên tương ứng, buộc nhiều nhà sản xuất để thay đổi và cập nhật công thức, công nghệ và thiết bị. Một trong những ưu tiên chính của nhà sản xuất thực phẩm là để tìm hệ thống xử lý tốt hơn, có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại cho số lượng lớn các thực phẩm chất lượng cao.

Dây chuyền chế biến thực phẩm

Yêu cầu hệ thống:

Các khách hàng đã và đang tìm kiếm các giải pháp về điều khiển chuyển động đáp ứng được với tốc độ và độ chính xác của dây chuyền sản xuất đồng bộ, cụ thể :

Đòi hỏi độ chính xác và đáp ứng nhanh của cacs cảm biến, khả năng điều khiển, cảnh báo, liên động cũng như khả năng tự động dừng.

Khả năng chống nhiễu truyền thông.

Các module điều khiển đáp ứng được môi trường công nghiệp khắc nghiệt : Rung, sóc, ẩm, ồn,…

Có khả năng thu thập dữ liệu, phân tích, truyền thông tin của toàn bộ quá trình công nghệ sản xuất về trung tâm điều khiển thông qua mạng điều khiển và Internet.